O festivale

Festival peknej hudby (FPH) vznikol v roku 1999 z iniciatívy violončelistu Eugena Procháca a PR manažérky Lele Zemanovej, ktorým učaroval banskoštiavnicky región napriek ich bratislavskému pôvodu. Prvý Festival Peknej Hudby sa konal v roku 2000 v Banskej Štiavnici a postupne sa rozšíril aj do neďalekého Sv. Antona a Sklených Teplíc.

20 ročná história Festivalu Peknej Hudby v Banskej Štiavnici. Dnes aj Sklené Teplice, Sv. Anton. Vznik v roku 1999

2 zakladatelia FPH: violončelista Eugen Prochác & PR manažérka Lele Zemanová
  • 4 dni trvania festivalu na historických miestach
  • 791 realizovaných koncertov
  • pozvaných 470 hudobníkov z toho 46 zahraničných
  • 16 samostatných výstav slovenských maliarov a fotografov
  • 12 autorských plagátov súčasných slovenských výtvarníkov
  • V roku 2012 získanie plakety za najlepšie kultúrne podujatie v BŠ
  • Zaradenie do rebríčka Top letných festivalov (kritika SME 2003)
  • Udelenie čestného občianstva mesta BŠ riaditeľovi festivalu za kultúrny rozvoj mesta

© 2020 Festival peknej hudby