1. 10. 2020 – Štvrtok 17.00

Banská Štiavnica, Knižnica Starého zámku

Stanislav Harangozó „MESTO a HUDBA“

plagat harangozo

Docent, akademický maliar STANISLAV HARANGOZÓ sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1990 – 2020 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

© 2020 Festival peknej hudby