Skip to main content

29. 7. 2022 / Piatok

29. 7. 2022 / Piatok


MIRKO KRAJČI / CELLOSSEUM

„Violončelo svojím zvukom, rozsahom, farebnosťou, možnosťami, žiada sa povedať svojou dušou, je zo všetkých nástrojov azda mojím najobľúbenejším. V mojej komornej tvorbe jednoznačne dominuje. Je to nástroj mnohých poetík, nekonečných inšpirácií.
CD Cellosseum predstavuje prierez mojej komornej tvorby pre violončelo od čias mojich štúdií po súčasnosť. Skladba …a v prach sa obrátiš vznikla, keď som študoval v 1. ročníku na VŠMU, Duality v roku 2022. Delí ich viac ako 30 rokov. Ciaccona bola pôvodne napísaná pre sólovú violu, verzia pre violončelo je mierne upravená, aby vyhovovala technickým možnostiam nástroja.
Cellosseum je rozsiahle dielo pre osem violončiel. Vzniklo v roku 2012, avšak až vďaka tomuto projektu sa dočkalo svojho zrodu vo zvukovej podobe. Spolu s violončelistom Eugenom Prochácom sme sa rozhodli, že nahrávku zrealizujeme menej obvyklým spôsobom, a to tak, že on sám nahrá jeden po druhom všetky hlasy. Verím, že výsledok príjemne prekvapí všetkých poslucháčov.“

Mirko Krajči


Program

 • J. S. BACH / Suita č. 3 C dur pre violončelo sólo / výber
 • J. S. BACH / Suita č. 4 Es dur pre violončelo sólo / výber
 • P. FIŠER / Keltské duo pre 2 violončelá
 • M. KRAJČI / Duality pre 2 violončelá / premiéra
 • M. KRAJČI / CELLOSSEUM pre 8 violončiel / premiéra

Eugen Prochác, violončelo
Ján Slávik, violončelo


Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (10)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (11)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (13)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (14)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (15)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (16)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (18)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (19)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (20)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (21)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (3)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (4)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (5)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (7)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (8)
Cellosseum - Art Café - 29.07.22 - Foto©Lužina (9)

Foto: L. Lužina

Mirko Krajči

je laureátom Medzinárodnej skladateľskej súťaže vo Fulde (Nemecko, 1993) a medzinárodnej dirigentskej súťaže „Maestro Silva Pereira Prize“ v Porte (Portugalsko, 2002). Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave ukončil s titulom „Najlepší absolvent roka“ a pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (skladba, dirigovanie). V roku 1992 absolvoval dirigentskú stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži. Už počas štúdií bol korepetítorom, neskôr zbormajstrom Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 pôsobil ako dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tiež ako umelecký vedúci a dirigent Komorného orchestra Technik, kde pôsobí dodnes. V súčasnosti je hudobným režisérom Slovenského rozhlasu, od roku 2006 šéfrežisérom. Ako dirigent spolupracoval intenzívne najmä so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ale aj s ďalšími orchestrami. So SOSR realizoval početné koncerty a štúdiové nahrávky diel svetového repertoáru, ako aj diel slovenských skladateľov. Dirigoval v rôznych krajinách, spolupracoval s mnohými významnými sólistami. Intenzívne sa venuje aj komponovaniu. Viaceré skladby vznikli na objednávku (Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice a i.). Za svoju skladateľskú činnosť bol mnohokrát ocenený: Cena Jána Levoslava Bellu (1997), Cena SOZA (1997), Prémia Jána Cikkera (2007). Zo skladateľských súťaží na Slovensku si odniesol celý rad cien a prémií. Z najnovších ocenení spomeňme víťazstvo v skladateľskej súťaži „Arco 2021“, pričom rovnaké ocenenie si odniesol aj z prvých dvoch ročníkov tejto súťaže v rokoch 2017 a 2019.


Eugen Prochác

je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá, Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley… Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici

Ján Slávik

študoval hru na violončele na bratislavskom konzervatóriu u Gustáva Večerného a Karola Filipoviča a na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. V roku 1992 ukončil doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení, kde od roku 1993 pôsobí ako pedagóg. V roku 2012 bol prezidentom republiky menovaný vysokoškolským profesorom v odbore hudobné umenie. Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975) s ktorým koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral sním už viac ako 40 kompaktných diskov. Sólisticky nahral 15 CD. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónii.

Krst CD CELLOSEUM Pohoda 2022

krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7871
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7879
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7883
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7903
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7915
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7918
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7919
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7926
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7942
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7971
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7988
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7992
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-7995
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8005
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8035
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8043
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8063
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8067
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8070
krajci-pohoda-2022-eliska-sufliarska-8075

Foto: Eliška Šufliarska