Skip to main content

12. 3. 2021 – Piatok

Bratislava 18:00 /**Stream – záznam

„HOMMAGE à ROMAN BERGER“

Z koncertu na oslavu Majstrovej 90-ky, plánovanom na minuloročný júl, sa stal koncert spomienkový. Roman Berger nám bude chýbať – ako umelec i ako človek. Koncert z Cikkerovho múzea v Bratislave nám predstaví malý prierez jeho komornej tvorby, tak z rokov šesťdesiatych, ako aj z posledného obdobia.


Program:

 • KORCZAK in memoriam FRAGMENTY pre sláčikové kvarteto
  Vigoroso
  Comodo ma essattamente grazioso
  Dolcissimo
  Lento
  Lento dolente
  Tranquillo
  Marche funebre

 • Torzo – Prelúdium pre klavír 

 • Päť veľmi krátkych skladieb pre klavír, 1959
  Rubato e pesante
  Gentile
  Semplice
  Molto espressivo, caldo
  Poco capriccioso

 • Allegro frenetico pre violončelo sólo

 • Impromptu pre klarinet sólo, 2014

 • Malá suita pre klavír, 1961
  Prelúdium Vigoroso
  Ornament I. Presto, esattamente
  Interlúdium. Lento vagamente
  Ornament II. Lirico
  Postlúdium. Vivace enfatico

 • Dolcissimo pre violončelo sólo, 2016

 • Päť štúdií pre klavír, 1960
  Prelúdium. Delicatamente
  Meditácia. Grave
  Kánon. Gracile
  Intermezzo. Semplice
  Capriccio. Veloce

 • Interlúdium pre klavír

 • November Music I – Soft pre klavír

 • Pesničky zo Zaolžia pre sláčikové kvarteto, 2004
  Za horami šípok
  V murovanej pivnici
  Už sa mi lavička
  Plynieš Olša

Počiatky BERGEROVEJ hudobnej aktivity sa viažu na oblasť klavírnej hry, ktorej sa intenzívne venoval v prvom rade ako interpret a neskôr aj ako skladateľ. Jeho skladateľský profil sa prenikavejšie rozvíjal v 60. rokoch, počas ktorých sa Berger zo špecifického sveta klavírnej literatúry a z hľadania osobného postoja k vrcholným prejavom hudby 20. storočia (Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje) presunul na pozíciu avantgardného narábania s orchestrálnym zvukom a elektronickým médiom.

Druhé ťažisko Bergerovej hudby sa nachádza v komornej hudbe, ktorá množstvom prevažuje nad orchestrálnou. V nej sa zreteľne prejavuje charakteristická črta autorovho myslenia – sústredenosť na motivický tvar, na sledovanie logiky jeho rozvoja, vytváranie veľkých formových plôch, v ktorých je motivickej práci poskytnutý čas na realizáciu. Takáto koncepcia ide ruka v ruke s orientáciou na kontemplatívne poňatie hudby a umenia vôbec, ktoré azda najviac reprezentuje skladba De profundis.

V druhej polovici 80. a v 90. rokoch Bergerov harmonický jazyk obsiahol aj jednoduchšie prvky v duchu akceptácie expresívnych kvalít „tradičných“ konsonantných intervalov a súzvukov, pričom integrita jeho umeleckého postoja zostáva nedotknutá.

Braňo Dugovič
klarinet

je slovenský hudobník, ťažiskovo sa prezentujúci hrou na klarinete a basklarinete. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudobnej výchovy PdF UK. Spolupracoval s mnohými domácimi aj zahraničnými umelcami, orchestrami Capella Istropolitana a Štátna filharmónia Košice, Nikolajom Nikitinom, Janou Kirschner a mnohými inými. Ako sólista alebo komorný hráč nahrával pre viaceré vydavateľstvá, napr. Hudobný Fond, Hudobné centrum, Diskant, RealMusic House, Naxos, Orange mountains music / Hevhetia a i. Bol lektorom v projekte VENI Academy. Premiérovo uviedol a nahral mnoho skladieb od slovenských skladateľov (Berger, Zeljenka, Kupkovič, Adamčiak, Iršai, Krák, Lejava a i.). Viaceré z nich mu boli dedikované. V posledných rokoch sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti najvýraznejšie zapísal vydaním dvoch sólových, z väčšej časti autorských albumov: Cross-Country Skiing (Real Music House, 2018) a 10 Simple Melodies (Real Music House, 2019). Na oboch spolupracoval o i. s londýnskym producentom a hudobníkom Eddie Stevensom. V rámci  tour k albumu Cross-Country Skiing absolvalo trio v zložení Branislav Dugovič, Eddie Stevens a Daniel Matej koncerty v Bratislave, Londýne, Prahe a Olomouci, kde uzatváralo legendárny festival PAF.

Xénia Jarová
klavír

sa narodila v Prešove. Je absolventkou VŠMU, kde pracovala pod vedením Idy Černeckej, Magdalény Bajuszovej a Márie Heinzovej. Angažovane sa venuje sólovému aj komornému repertoáru na pódiách na Slovenksu aj v zahraničí. Spolupracuje s mnohými slovenskými interpretmi. Aktívne sa venuje uvádzaniu slovenskej pôvodnej tvorby. Je členkou OZ Albrechtina a Komorní sólisti J. M. Spergera. S manželom kontrabasistom Filipom Jarom pôsobí v komornom Sperger duu. 

Quartetto Istropolitana

Július Horváth
1.husle

ako študent Konzervatória bol členom Gustav Mahler Jugendorchester, ktorý dirigoval C. Abbado. Na základe konkurzu a študijných výsledkov mu bolo udelené štipendium Alban Berg Schtiftung. V rokoch 1995- 2006 pôsobil v komornom orchestri mesta Bratislavy Cappella Istropolitana. Od roku 2006 bol členom Orquesta Filarmónica de Málaga a kvarteta Alboran s bratom Jozefom. V roku 2011 sa vrátil zo Španielska, v súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na štátnom Konzervatóriu v Bratislave a je členom Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie.

Adam Novák
2.husle

ako sólista spolupracoval napr. s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne, Moravskou filharmóniou Olomouc a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, pod taktovkou renomovaných dirigentov – Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Petr Vronský, Jaroslav Kyzlink a ďalších. Zastával vedúce pozície v orchestri Opery SND, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Štátnej filharmónie Košice. V súčasnosti je členom Viedenského komorného orchestra a primárius sláčikového kvarteta Proxima a ako hosť spolupracuje s mnohými orchestrami v Čechách aj na Slovensku.

Robi Lakatos
viola

bol v rokoch 1997-2004 bol členom Slovenskej filharmónie. Od roku 2004 do roku 2017 bol členom orchestra Solistés Europeéns v Luxemburgu. V roku 2010 spolu s hobojistom Ivanom Dankom a klaviristom Ladislavom Fančovičom založili Hugo Kauder Trio. V roku 2018 založil komorný orchester Beliczay. Róbert Lakatos spolupracoval ako komorný hráč o.i. s Moyzesovým kvartetom, Heroldovým kvartetom, Vlachovým kvartetom,  Cappellou Istropolitana, Julianom Rachlinom. Od roku 2011 do roku 2019 bol hudobným vedúcim Divadla Thália v Košiciach. Od roku 2019 je riaditeľom MsKs v Komárne.

Eugen Prochác
violončelo

je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá. Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley… Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.


Pošli odkaz prostredníctvom