O festivale

Festival peknej hudby vznikol v roku 1999 z iniciatívy violončelistu Eugena Procháca a PR manažérky Lele Zemanovej, ktorým učaroval banskoštiavnicky región napriek ich bratislavskému pôvodu. Prvý Festival Peknej Hudby sa konal v roku 2000 v Banskej Štiavnici a postupne sa rozšíril aj do neďalekého Sv. Antona a Sklených Teplíc.

20 ročná história Festivalu Peknej Hudby v Banskej Štiavnici. Dnes aj Sklené Teplice, Sv. Anton, Nová Baňa, Zvolen.

Lele Zemanová & Eugen Prochác
  • 4 dni trvania festivalu na historických miestach
  • 95 realizovaných koncertov
  • pozvaných 512 hudobníkov z toho 59 zahraničných
  • 21 svetových premiér diel slovenských autorov
  • 12 autorských plagátov súčasných slovenských výtvarníkov
  • 17 samostatných výstav slovenských maliarov, sochárov a fotografov
  • V roku 2012 získanie plakety za najlepšie kultúrne podujatie v BŠ
  • Zaradenie do rebríčka Top letných festivalov (kritika SME 2003)
  • Udelenie čestného občianstva mesta BŠ riaditeľovi festivalu za kultúrny rozvoj mesta

© 2020 Festival peknej hudby