Skip to main content

Poukázanie 2% z dane

Ako darovať 2% z dane OZ Pekná hudba?

Ak za zamestnanca robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ:

Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3% z Vašej zaplatenej dane nám môžete poukázať, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

VYPLNENIE VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE
NA STRÁNKE FINANČNEJ SPRÁVY (editovateľné s kontrolou vykonanou systémom)

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Všetky potrebné formuláre a pokyny na poukázanie 2% nájdete na
(fyzické, právnické osoby, zamestnanci)

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad (neposielajte na adresu nášho OZ).

Údaje OZ Pekná hudba potrebné do vyhlásenia:

Prijímateľ (Obchodné meno): Pekná hudba IČO: 30795150

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov – tak zistíme, kto nám 2% poukázal..

ĎAKUJEME za vašu podporu!