Skip to main content

24. 7. 2021 – Sobota

19:00, Banská Štiavnica, Starý zámok, Rytierska sieň
 • Dušan Foltýn – hoboj, milostný hoboj

 • Radana Foltýnová – čembalo

 • Eugen Prochác – violončelo

Program:

 • Felix Mendelssohn-Bartholdy:
  2 piesne bez slov pre milostný hoboj a klavír

 • Leoš Janáček:
  Po zarostlém chodníčku – výber

 • Maurice Ravel:
  Kus ve formě habanery pro hoboj a klavír

 • Ladislav Kupkovič:
  Epizódy pre hoboj a violončelo

Prestávka

 • Georg Philipp Telemann:
  Fantázia č. 6 d mol pre sólový hoboj

 • Max Bruch:
  Nachtgesang pre hoboj, violončelo a klavír

 • Alyssa Morris:
  Štyri osobnosti pre hoboj a klavír
  Žltá – Biela – Modrá – Červená

Dušan Foltýn

Po štúdiu na ostravskom konzervatóriu (1978-1983) u Gabriela Sýkoru pokra- čoval na AMU v Prahe u Ľudmily Ježovej (1983-1988). V rokoch 1989-1991 bol stážistom Českého hudobného fondu, kde bol jeho konzultantom Jiří Mihule. Krátko vyučoval na ostravskom konzervatóriu, od roku 1989 pôsobí ako sólový hobojista Ostravskej filharmónie, od roku 1996 vyučuje na Ostravskej univerzite. Vedie hobojové kurzy v Katoviciach a Žiline, je pravidelne pozýva- ný do porôt medzinárodných súťaží– napr. Pražská jar v rokoch 1996 a 2001. Má za sebou množstvo súťažných úspechov – Concertino Praga 1980, cenu Ministerstva kultúry ČR, je laureátom Pražskej jari, súťaže súčasnej hudbe v Chomutove, finalista súťaže dychových kvintet v Belehrade..

Koncertuje doma i v zahraničí /SRN, Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Francúzsko, Grécko/. Spolupracuje s orchestrami ako Janáčková filharmónia, Pražský komorný orchester, SOČR, Kammerorchester Mannheim…. Významnou súčasťou jeho aktivít tvorí pravidelná účasť na festivaloch ako Concertino Praga, Preludium, Janáčkov máj, Mitte Europa, Dittersov festival atď.

Radana Foltýnová

Hre na klavír se začala venovať v šiestich rokoch na základnej škole vo Valaš- skom Meziříčí a neskôr na Janáčkovom konzervatoriu v Ostrave. Vysokoškol- ské štúdium absolvovala na Inštitúte pre umelecké štúdia Ostravskej univerzi- ty. Úspešne sa zúčastnila mnohých národných i medzinárodných sútaží, v Hradci Králové, v Mariánskych Lázniach, Kille, Prahe, Brne. Od roku 2000 pôso- bila na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave, neskôr sa stala v roku 2004 odbornou asistentkou na Fakulte umení Ostravskej univerzity.

Radana Foltýnová je vyhľadávanou komornou partnerkou, spolupracuje so špičkovými sláčikovými a dychovými inštrumentalistami. Sólovo sa predstavi- la s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a Západočeským symfonickým orchestrom, nahráva pre Český rozhlas a televíziu.

Koncertne vystupuje doma i v zahraničí – Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Švéd- sko, USA.


foto: Lubomír Lužina

FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (0)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (12)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (13)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (17)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (20)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (21)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (24)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (26)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (29)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (34)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (4)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (43)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (46)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (5)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (53)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (55)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (58)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (6)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (64)
FPH - Oboe d Amore - Foltynovci a Pro chác - 24.07.21 - Foto©Lužina (71)

Pošli odkaz prostredníctvom