Skip to main content

29. 7. 2022 / Piatok

29. 7. 2022 / Piatok

Stanislav Harangozó / MESTO & HUDBA

Stanislav Harangozó / MESTO & HUDBA

Hudobné motívy a motívy mestskej krajiny sú dlhodobo súčasťou jeho tvorby. Výstava Hudba a mesto je koncipovaná z diel inšpirovaných Banskou Štiavnicou a z diel vyjadrujúcich krásu a energiu hudby.


Docent, akademický maliar STANISLAV HARANGOZÓ sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1990 – 2020 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.


Fotogaléria z vernisáže 29.7.2022 – foto: L. Lužina

FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (1)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (12)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (13)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (14)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (16)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (19)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (2)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (21)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (24)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (25)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (26)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (27)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (28)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (29)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (3)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (30)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (31)
FPH - S. Harangozó - SZ - 29.07.22 - Foto©Lužina (32)

Fotogaléria reprodukcií obrazov MESTO & HUDBA

Hudobná
Hudobná
Biely deň
Biely deň
Štiavnické nokturno
Štiavnické nokturno
Štiavnické zátišie
Štiavnické zátišie
Rozhovor letného dňa
Rozhovor letného dňa
Sólo pre dvoch
Sólo pre dvoch
Nevšedná hra
Nevšedná hra
Anjelská melódia
Anjelská melódia
Husličky z javora
Husličky z javora
Sonáta
Sonáta
Husľový koncert
Husľový koncert
BHS
BHS
Nežné tóny
Nežné tóny
Sólo pri Dunaji
Sólo pri Dunaji
Piárska brána
Piárska brána
Trojičné námestie
Trojičné námestie
Splývanie
Splývanie
Kalvária
Kalvária
Trojičné
Trojičné
Starý zámok v Banskej Štiavnici
Starý zámok v Banskej Štiavnici
Nový zámok
Nový zámok
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Kalvária
Kalvária
Kostol sv Kataríny
Kostol sv Kataríny
Prelúdium
Prelúdium
Rozeta
Rozeta
Trio
Trio
Ako nádych duše
Ako nádych duše
Rozkývané tóny
Rozkývané tóny
Prietrž tonov
Prietrž tonov
Čudné chvenie
Čudné chvenie
Anjelské melódie
Anjelské melódie
Štiavnická Venuša
Štiavnická Venuša
Vyhnanie
Vyhnanie

Pošli odkaz prostredníctvom