Partneri festivalu

Hlavný organizátor

Občianske združenie Pekná hudba

Spoluorganizátor

Partneri

Mediálni partneri

Partneri