Skip to main content

Autor Martin Ťažký

Sobota 24. 7. 2021 

24. 7. 2021 – Sobota

19:00, Banská Štiavnica, Starý zámok, Rytierska sieň
 • Dušan Foltýn – hoboj, milostný hoboj

 • Radana Foltýnová – čembalo

 • Eugen Prochác – violončelo

Program:

 • Felix Mendelssohn-Bartholdy:
  2 piesne bez slov pre milostný hoboj a klavír
 • Leoš Janáček:
  Po zarostlém chodníčku – výber
 • Maurice Ravel:
  Kus ve formě habanery pro hoboj a klavír
 • Ladislav Kupkovič:
  Epizódy pre hoboj a violončelo

Prestávka

 • Georg Philipp Telemann:
  Fantázia č. 6 d mol pre sólový hoboj
 • Max Bruch:
  Nachtgesang pre hoboj, violončelo a klavír
 • Alyssa Morris:
  Štyri osobnosti pre hoboj a klavír
  Žltá – Biela – Modrá – Červená

 • Dušan Foltýn

  Po štúdiu na ostravskom konzervatóriu (1978-1983) u Gabriela Sýkoru pokra- čoval na AMU v Prahe u Ľudmily Ježovej (1983-1988). V rokoch 1989-1991 bol stážistom Českého hudobného fondu, kde bol jeho konzultantom Jiří Mihule. Krátko vyučoval na ostravskom konzervatóriu, od roku 1989 pôsobí ako sólový hobojista Ostravskej filharmónie, od roku 1996 vyučuje na Ostravskej univerzite. Vedie hobojové kurzy v Katoviciach a Žiline, je pravidelne pozýva- ný do porôt medzinárodných súťaží– napr. Pražská jar v rokoch 1996 a 2001. Má za sebou množstvo súťažných úspechov – Concertino Praga 1980, cenu Ministerstva kultúry ČR, je laureátom Pražskej jari, súťaže súčasnej hudbe v Chomutove, finalista súťaže dychových kvintet v Belehrade..

  Koncertuje doma i v zahraničí /SRN, Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Francúzsko, Grécko/. Spolupracuje s orchestrami ako Janáčková filharmónia, Pražský komorný orchester, SOČR, Kammerorchester Mannheim…. Významnou súčasťou jeho aktivít tvorí pravidelná účasť na festivaloch ako Concertino Praga, Preludium, Janáčkov máj, Mitte Europa, Dittersov festival atď.

 • Radana Foltýnová

  Hre na klavír se začala venovať v šiestich rokoch na základnej škole vo Valaš- skom Meziříčí a neskôr na Janáčkovom konzervatoriu v Ostrave. Vysokoškol- ské štúdium absolvovala na Inštitúte pre umelecké štúdia Ostravskej univerzi- ty. Úspešne sa zúčastnila mnohých národných i medzinárodných sútaží, v Hradci Králové, v Mariánskych Lázniach, Kille, Prahe, Brne. Od roku 2000 pôso- bila na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave, neskôr sa stala v roku 2004 odbornou asistentkou na Fakulte umení Ostravskej univerzity.

  Radana Foltýnová je vyhľadávanou komornou partnerkou, spolupracuje so špičkovými sláčikovými a dychovými inštrumentalistami. Sólovo sa predstavi- la s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a Západočeským symfonickým orchestrom, nahráva pre Český rozhlas a televíziu.

  Koncertne vystupuje doma i v zahraničí – Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Švéd- sko, USA.


foto: Lubomír Lužina


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Piatok 23. 7. 2021 

23. 7. 2021 – Piatok

19.00 Zvolen, Stĺpová sieň Zvolenského zámku

 • Peter Breiner – klavír

 • Eugen Prochác – violončelo

Program:

 • Johann Sebastian Bach / Dave Brubeck:
  Preludium a fuga d mol
 • Antonín Dvořák: Klavírne transkripcie     
  Symfonia č. 8, G dur, op. 88 – Allegretto grazioso
  Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53 – Adagio, ma non troppo
  Serenáda op. 22 – Tempo di Valse
  Vy malí, drobní ptáčkové z cyklu Večerní písně op. 31, č. 2
  Slovanský tanec op. 72, č. 2
  Koncert pre violončelo a orchester, op.104 – Adagio ma non troppo
 • Peter Breiner: Slovenské tance
  Humenansky koscelok
  Na Kralovej holi
  Snila se mi v Americe novina
  Oddavac me budu
  Uspávanky
 •  z albumu Caressing Your Soul
  Latvian Romance
  Upper West Sad
  A Greyish Sonnet
  Follow My Heart
  Actresses Are Going Home
  A Little Snowflake
 • z albumu A Journey
  We Reached This Far

Peter Breiner

Dirigent, klavirista, skladateľ , aranžér a publicista Peter Breiner je jedným z najnahrávanejších hudobníkov sveta (vyše 200 CD titulov, viac než 2 milióny predaných nosičov a stovky miliónov streamov).

Dirigoval, často zároveň hrajúc na klavíri, renomované orchestre, napr. Kráľovskú filharmóniu v Londýne, Jeruzalemský symfonický orchester, Symfonický orchester Nového Zélandu, Bournemouthský symfonický orchester, Queenslandský symfonický orchester, Národný orchester Lille, Hongkongskú filharmóniu, Moskovský symfonický orchester, Ukrajinský štátny symfonický orchester, Maďarský národný rozhlasový orchester, Poľský rozhlasový orchester, a mnoho ďalších na Slovensku, v Európe, Ázii a v Severnej Amerike.

Jeho komerčne najúspešnejšími projektmi sú barokové úpravy pop melódií – suity Beatles Go Baroque, Elvis Goes Baroque a Christmas Goes Baroque I., II.

Breinerove úpravy národných hymien zneli na Letných olympijských hrách v Aténach (2004) a nelegálne aj na LOH v Pekingu (2008) Hymny nahral pre vydavateľstvo Naxos (10 CD).

Medzi najvýraznejšie vydané albumy patria aj Breinerove orchestrálne úpravy diel Musorgského (Obrázky z výstavy, Piesne a tance smrti, Detská izba) a Čajkovského (suity z opier Vojvoda, Piková dáma), ktoré nahral Novozélandský symfonický orchester pod Breinerovou taktovkou. Ich nahrávka bola zdokumentovaná vo filme režiséra Sashu Santiaga Bask.

V tom istom obsadení boli nahraté aj tri CD úprav Janáčkových opier (Naxos), ktoré získali celosvetový ohlas a vynikajúce hodnotenia v prestížnych hudobných magazínoch a svetovej tlači (Gramophone; Chicago Tribune album zaradil medzi 10 najlepších CD r. 2009).

Breinerove skladby a aranžmány sú každodenne uvádzané na koncertoch po celom svete a vysielané v stovkách rozhlasových staníc. Je autorom hudby k mnohým filmom slovenskej, kanadskej i americkej produkcie (Anna zo Zeleného domu, Pianistova dcéra, Čarovná flauta). Jeho hudba je často podkladom choreografií popredných baletných súborov (American Ballet Theatre, Houston Ballet, Queensland Ballet, Ballet am Rhein, Ballet Jorgen Canada, Manila Ballet, Royal Ballet (GB) a iné) a mnohokrát sa objavila aj v populárnych amerických TV programoch.

Ako skladateľ je autorom desiatok diel sólových, komorných a orchestrálnych a je aj autorom troch muzikálov. K najväčším Breinerovým projektom patrí jeho suita pre veľký symfonický orchester Slovak Dances, Nasty and Nice (Slovenské tance, pochabé i smutné) pozostávajúcej zo 16 tancov, založených na slovenských ľudových piesňach. Okrem orchestrálnej verzie (festival Pohoda) bol tento projekt bol prezentovaný v najrozličnejších podobách – pre sólo klavír, sláčikové duo a trio, ba dokonca aj jazzové trio (Breinerove trio Triango s huslistom Stanislavom Palúchom a akordeónistom Borisom Lenkom, existujúce od roku 2005) a ľudové nástroje. Slovenské tance boli v roku 2016 prezentované aj legendárnej Carnegie Hall v New Yorku a ako celovečerný balet v Slovenskom národnom divadle v sezónach 2015-2019 a nahrané Slovenskou filharmóniou pre vydavateľstvo Naxos. Slovenská filharmónia predviedla toto dielo aj koncertne v máji 2021.

V roku 2020 začal Breiner nahrávať a vydávať novú sériu nahrávok pod názvom Calm Romantic Piano. Prvá, nazvaná Caressing Your Soul bola pre sólo klavír, druhú nahral s Kráľovskou filharmóniou v Londýne pod názvom A Journey a najnovšia obsahuje klavírnu hudbu Breinerovho skladateľského pradeda, Antonína Dvořáka. Séria už dosiahla milióny streamov.

Peter Breiner je absolventom košického konzervatória (klavír, skladba, dirigovanie, bicie) a VŠMU v Bratislave, kde bol posledným žiakom Alexandra Moyzesa. V r. 1992-2007 žil v kanadskom Toronte, potom sa presťahoval do New Yorku, kde bol, okrem iného, aj kurátorom a producentom populárneho cyklu komorných koncertov Sounds of Serendipity. V júli 2020 sa presťahoval do Londýna, kde žije aj teraz.

V roku 2018 mu prezident Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Sobota 27. 3. 2021 

27. 3. 2021 – Sobota

Bratislava 19:00 /**Stream záznam

HUMMEL & BEETHOVEN

Slávny bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel je v tomto programe konfrontovaný s nemeckým géniom, ktorého okrúhle výročie narodenia sme si v minulom roku pripomínali. Uvedieme kuriózne dielo so žartovným názvom „Duo pre dvoch okuliarnikov“, napísané pre violu a violončelo, ktoré dokazuje Majstrov zmysel pre humor. Zaujímavým sa javí aj malý výlet do tvorby Frédérica Chopina, ktorého náš Hummel bezpochyby ovplyvnil.


Program:

 • Ludwig van Beethoven
  Duo pre violu a violončelo WoO 32, „Pre dvoch okuliarnikov“

 • Johann Nepomuk Hummel
  Etuda es mol op. 125/3 pre klavír
  Etuda b mol op. 125/17 pre klavír
 • Frédéric Chopin/Alexander Glazunov
  Etuda e mol op. 25/7 pre violončelo a klavír
 • Ludwig van Beethoven
  Sonáta č. 3 A dur pre violončelo a klavír, op. 69
  Allegro ma non tanto
  Allegro molto
  Adagio cantabile
  Allegro vivace

 • Jordana Palovičová
  klavír

  študovala na Konzervatóriu v Bratislave (Juraj Mašinda), VŠMU (Daniela Varínska), Royal College of Music v Londýne (Yonty Solomon) a na Musikhochschule Lübeck v Nemecku (James Tocco). V rámci majstrovských kurzov spolupracovala s ďalšími významnými pedagógmi (Lazar Berman, Györgyi Sándor, Eugen Indjić, Jan Wijn, Aci Bertoncelj, Marian Lapšanský, Peter Toperczer). Získala ocenenia na domácich i medzinárodných súťažiach, v roku  2016 jej bola udelená Cena Jána Cikkera  za aktívne šírenie tvorby skladateľa. Realizovala nahrávky pre MUSICA, Hudobný fond, Hudobné centrum, Pavlík Records, Slávik Slovenska, Toccata Classics, REAL MUSIC HOUSE, VŠMU, RTVS, Český rozhlas, Českú televíziu, Norddeutscher Rundfunk. Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera nahrala s ohlasom odbornej verejnosti jeho sólovú a koncertantnú tvorbu. Predstavila sa v rámci mnohých hudobných festivalov a  koncertných cyklov (BHS, Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina, Košická hudobná jar, Nová slovenská hudba, Festival peknej hudby, Konvergencie, Konfrontácie, Viva Musica!, Harmonie Starego Miasta, Cheltenham International Festival of Music,  Sibelius Week, Duettissimo, Albrechtina. (Ne)známa hudba, Vent d´Est – Vent d´Ouest a i.). V oblasti komornej hry spolupracuje so širokým spektrom partnerov (Moyzesovo kvarteto, Solamente Naturali, Vladimir Mendelssohn, Ivan Palovič, Maxim Rysanov, Robert Cohen, Jozef Lupták,  Eugen Prochác, Isabelle van Keulen, Milan Paľa, Juraj Tomka, Eva Šušková, Daniel Buranovský, Zuzana Biščáková, Jakub Čižmarovič, Ivan Koska a i.). Pravidelne účinkuje s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami (o. i. Slovenská filharmónia, SOSR, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Hilaris Chamber Orchestra, Moravská filharmonie Olomouc, Pražská komorní filharmonie, Lübecker Philharmoniker). Pôsobí ako docentka na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU.

 • Eugen Prochác
  violončelo

  je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá, Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley…Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.

 • Robi Lakatosviola

  bol v rokoch 1997-2004 bol členom Slovenskej filharmónie. Od roku 2004 do roku 2017 bol členom orchestra Solistés Europeéns v Luxemburgu. V roku 2010 spolu s hobojistom Ivanom Dankom a klaviristom Ladislavom Fančovičom založili Hugo Kauder Trio. V roku 2018 založil komorný orchester Beliczay. Róbert Lakatos spolupracoval ako komorný hráč o.i. s Moyzesovým kvartetom, Heroldovým kvartetom, Vlachovým kvartetom,  Cappellou Istropolitana, Julianom Rachlinom. Od roku 2011 do roku 2019 bol hudobným vedúcim Divadla Thália v Košiciach. Od roku 2019 je riaditeľom MsKs v Komárne.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Nedeľa 14. 3. 2021 

4. 10. 2020 – Nedeľa

Viedeň 19:00 /**Stream záznam

AUREUM SAXOPHON QUARTET AT

Aureum znamená v preklade z latinčiny „zlatý, zlatá“. Zlatá je aj farba nástroja, ktorý vznikol ešte v 19. storočí. Príťažlivý mix hudby súčasnej, barokovej a samozrejme aj tej pre saxofón najtypickejšej – jazzovej, predstavia štyria špičkoví rakúski hráči.


Program

 • Johann Sebastian Bach (arr. Mordechai Rechtman)
  Taliansky koncert, BWV 971 – III. Presto
 • György Ligeti (arr. Fabio Oehrli)
  Šesť bagatel:
  I. Allegro con spirito
  III. Allegro grazioso
  IV. Presto ruvido
 • Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Leonhard Paul)
  Adagio a Fúga KV 546
 • Ludwig van Beethoven (arr. Leonhard Paul)
  “Pathétique” –  III. Rondo
 • Traditional
  Meraner Jodler
 • Edvard Grieg (arr. Maarten Jense)
  Suita z Holbergových čias, op. 40
  I. Prelúdium, Allegro vivace
  II. Sarabanda, Andante
  V. Rigaudon, Allegro con brio
 • Astor Piazzolla (arr. Claude Voirpy)
  História tanga
  I. Bordel 1900
  II. Café 1930
  III. Nightclub 1960
 • Steven Verhelst (Tetsuya Watanabe)
  A Song For Japan
 • Philippe Geiss
  Imagiary Dances

 • Martina Stückler
  Sopránsaxofón

  sa narodila v roku 1990 v korutánskom Wolfsbergu kde ako deväťročná objavila svoju vášeň k hudbe. Ako sólistka i orchestrálna hráčka vystupovala s Viedenským komorným orchestrom, Carpe Diem Synfonieorkest, Riga Chamber Windsa a inými. Mimo uvedených býva permanentne súčasťou Viedenskej filharmonikov, Viedenských symfonikov a viedenského rozhlasového orchestra.

 • Johannes Weichinger
  Altsaxofón

  vyučuje saxofón a klarinet na špeciálnej hudobnej škole. Obdržal viacero cien na súťažiach ako Prima la Musica a zúčastňuje sa ako sólista vo viacerých orchestroch, big bandoch. Nahral množstvo CD, rozhlasových i televíznych nahrávok. Je aj členom skupín – Die Ranzler a Die MusikKanten.

 • Viola JankTenorsaxofón

  sa narodila v roku 1996 v Dolnom Rakúsku. Ako osemročná začala hrať na klavíri, ako desaťročná na saxofóne. Viola získala viaceré ceny na súťažiach ako Prima la Musica, Allegro Vivo, Musica Juventutis a ďalších. Ako sólistka, resp. členka orchestra hrala s Tonkunstler Orchester Niederosterreich, festivalovým orchestrom Schleswig Holstein, Viedenskými symfonikmi a mnohými komornými súbormi.

 • Lukas Seifried
  Baritónsaxofón

  sa narodil v roku 1990 vo Viedni. Veľmi skoro sa dostal do kontaktu s hudbou, od desiatich rokov začal hrať na saxofóne. Hrá s rôznymi súbormi i orchestrami ako Tonkunstler Orchester Niederosterreich, Akademishen Bläserphilharmonie Wien, Wiener Orchesterverein a i. Popritom sa zaoberá hudobným výskumom ako pracovník Arnold Schonberg Centra vo Viedni.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Sobota 13. 3. 2021 

13. 3. 2021 – Sobota

Paríž 19:00 /**Stream – záznam

DUO forteCELLO FR

Kombinácia violončela a klavíra je esenciou Festivalu peknej hudby, vznikol totiž ako festival violončelový. Z množstva krásnej hudby napísanej pre toto obsadenie sa manželský pár violončelistky a klaviristu, žijúci v Paríži, sústredí na domáci a španielsky repertoár.


Program:

 • Frédéric Chopin
  Nocturno op. 9 pre violončelo a klavír
 • Johannes Brahms
  Sonáta č. 2 F dur  pre violončelo, op. 99 pre violončelo a klavír

 • Astor Piazzolla
  Angel Triptych
 • Frédéric Chopin
  Introdukcia a Polonaise brillante, op.3 pre violončelo a klavír
 • Camille Saint-Saëns
  Danse macabre pre violončelo a klavír

 • Anna Mikulska-Argenty
  violončelo

  začala svoje hudobné štúdiá na hudobnej akadémii v rodnom Krakove ako šesťročná. V roku 2007 pokračovala na École Normale de Musique v Paríži v triede Paula Juliena. Cenné rady obdržala od významných violončelistov ako sú Anner Bylsma, Arto Noras, alebo Franz Helmerson. Od roku 2005 účinkovala sólisticky v rôznych orchestroch, komorných súboroch, ako sú Krakovské kráľovské kvarteto, v roku 2009 založila kvarteto Volubilis, s ktorým spolupracuje dodnes. Zúčastnila sa turné svetoznámeho huslistu Nigela Kennedyho v prestížnych sálach ako sú Berlínska filharmónia, Royal Albert Hall, Southbank Centre, alebo Kongresový palác v Paríži. Od príchodu do Francúzska pravidelne spolupracuje s orchestrami v Limoges, v Limousinea Sanxay. Od roku 2012 sa špecializuje na komornú hru v rôznych ensembloch ako Duo Fortecello, Trio Gatti, Duo Slavo, kvarteto Volubilis. Jej prvé CD „Cello and Piano Word Tour“ vyšlo v roku 2015, druhé, nazvané „Soul of Nations“ je z roku 2018 u vydavateľstva KSN. Absolvovala viaceré európske a americké turné i koncerty v Číne. Od roku je podpredseníčkou festivalových komisií vo francúzskych mestách Vienne a Gartempe, od roku 2017 je aj členkou festivalového výboru Festivalu Pabla Casalsa v španielskom Prades.

 • Philippe Argenty
  klavír

  vstúpil na hudobnú akadémiu v roku 2000 a v roku 2003 odišiel do Paríža s cieľom orientovať sa na štúdium klavíru. Po dvoch rokoch štúdií vstúpil na konzervatórium Superior de Musica v Barcelone do klavírnej triedy Stanislav Počekina. Na tejto škole obdržal diplom i najlepšie možné ohodnotenie za interpretáciu Lizstovho druhého klavírneho koncertu. V roku 2005 bol ocenený druhou cenou na Grand Concours International de Piano v Paríži, Cortotovej sále. Od roku 2004 účinkoval vo Francúzsku, Nórsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, Španielsku, Andorre ako sólista, alebo komorný hráč. V roku 2011 uskutočnil koncertné turné s barcelonskym orchestrom ConjuntXXI s Lizstovým klavírnym koncertom. Medzičasom je pozývaný na viaceré festivaly vo Francúzsku a ďalších krajinách. Ako sólista a člen najrôznejších komorných formácií / DuoforteCello, Trio Gatti, sláčikového kvinteta apod. Od roku 2016 je členom Non Stop Tango Trio, ktoré propaguje argentínske tango po celej Európe. V súčasnosti Philippe Argenty venuje veľa energie organizovaniu festivalov a koncertných sérií ako Musiques en Clein, Concerts aux Chateaux, Jeudix ed Classic Montmorillon, Les Clés du Clasique a takisto ako člen festivalového výboru v španielskom Prades. Pôsobí taktiež ako člen porôt, napr. Festival ART DUO v Prahe, v minulom roku absolvoval turné po USA a Ćíne a podieľa sa na rade ďalších aktivít.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Piatok 12. 3. 2021 

12. 3. 2021 – Piatok

Udine 20:00 /**Stream – záznam

Nicola Bulfone IT

Nicola Bulfone mal byť súčasťou projektu Hummel & Beethoven spoločne s Quartettom Istropolitana. Keďže spoločné hranie, ani skúšanie nebolo a ani nie je zatiaľ možné, pristúpili sme k obmene programu. Poskytli sme mu priestor v sólovom recitáli, ktorý je venovaný hlavne súčasnej hudbe. Je milé, že Nicola pridal aj spomienku na Romana Bergera v podobe jeho klarinetového Impromptu. Osviežením je krátky kus z pera kráľa talianskeho bel-canta Geatana Donizzetiho.

Program:

 • Gaetano Donizetti
  Studio Primo pre klarinet sólo – Allegro

 • Sigfrid Karg-Elert
  Sonáta pre klarinet sólo, op.110, 1925
 • Harald Genzmer
  Sonáta pre basklarinet sólo, 1984
  Moderato
  Presto
  Tranquillo
  Vivacissimo
 • Roman Berger
  Impromptu pre klarinet sólo, 2014


NICOLA BULFONE
klarinet

bol klarinetstom, basklarinetistom a hráčom na basetový roh v mnohých orchestroch, ako orchester milánskej La Scalla, Teatro Giuseppe Verdi Orchestra Trieste, Teatro La Fenice, Teatro San Carlo Naples, San Remo Symphony Orchestra. Účinkoval na mnohých festivaloch, ako Paris St. Germain, Musica Viva Munich, v Ludwigsburgu, Miláne, Benátkach, Klagenfurte, Middelburgu, Novom Sade, Ľubľane, Novom Sade, Rugene, Bratislave, Mexico City, Budapešti, Porte, Algiers… Ako sólista spolupracoval s mnohými orchestrami – Slovenská filharmónia, Rossini Festival Orchestra, the Udine Chamber Orchestra, the Orchestra Sinfonica del Estado del Mexico, the Udine Philharmonic Orchestra, the Orquesta do Norte (the Orchestra Sinfonica del Friuli – Venezia Giulia, the Sophia Philharmonic, Bjalistok Philharmonia, Rijeka Chamber Orchestra, Vogtland Philharmonie, Krasnojarsk Orchestra, Minsk Orchestra atď., Ako pedagóg vyučoval na mnohých majstrovských kurzoch v Lucce, Tarvisiu, Gorizii, Ostrave, Krasnojarsku, Apolonii, Rige, Daliane, Pekingu… Nahráva pre rozhlasové spoločnosti SWF, RAI, ORF, BR, SDR.. Nahral tri CD pre spoločnosť Agora, obsahujúcu tvorbu pre dva klarinety a orchester Carla Paesslera.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Piatok 12. 3. 2021 

12. 3. 2021 – Piatok

Bratislava 18:00 /**Stream – záznam

„HOMMAGE à ROMAN BERGER“

Z koncertu na oslavu Majstrovej 90-ky, plánovanom na minuloročný júl, sa stal koncert spomienkový. Roman Berger nám bude chýbať – ako umelec i ako človek. Koncert z Cikkerovho múzea v Bratislave nám predstaví malý prierez jeho komornej tvorby, tak z rokov šesťdesiatych, ako aj z posledného obdobia.


Program:

 • KORCZAK in memoriam FRAGMENTY pre sláčikové kvarteto
  Vigoroso
  Comodo ma essattamente grazioso
  Dolcissimo
  Lento
  Lento dolente
  Tranquillo
  Marche funebre
 • Torzo – Prelúdium pre klavír 
 • Päť veľmi krátkych skladieb pre klavír, 1959
  Rubato e pesante
  Gentile
  Semplice
  Molto espressivo, caldo
  Poco capriccioso

 • Allegro frenetico pre violončelo sólo

 • Impromptu pre klarinet sólo, 2014

 • Malá suita pre klavír, 1961
  Prelúdium Vigoroso
  Ornament I. Presto, esattamente
  Interlúdium. Lento vagamente
  Ornament II. Lirico
  Postlúdium. Vivace enfatico
 • Dolcissimo pre violončelo sólo, 2016

 • Päť štúdií pre klavír, 1960
  Prelúdium. Delicatamente
  Meditácia. Grave
  Kánon. Gracile
  Intermezzo. Semplice
  Capriccio. Veloce
 • Interlúdium pre klavír

 • November Music I – Soft pre klavír

 • Pesničky zo Zaolžia pre sláčikové kvarteto, 2004
  Za horami šípok
  V murovanej pivnici
  Už sa mi lavička
  Plynieš Olša

Počiatky BERGEROVEJ hudobnej aktivity sa viažu na oblasť klavírnej hry, ktorej sa intenzívne venoval v prvom rade ako interpret a neskôr aj ako skladateľ. Jeho skladateľský profil sa prenikavejšie rozvíjal v 60. rokoch, počas ktorých sa Berger zo špecifického sveta klavírnej literatúry a z hľadania osobného postoja k vrcholným prejavom hudby 20. storočia (Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje) presunul na pozíciu avantgardného narábania s orchestrálnym zvukom a elektronickým médiom.

Druhé ťažisko Bergerovej hudby sa nachádza v komornej hudbe, ktorá množstvom prevažuje nad orchestrálnou. V nej sa zreteľne prejavuje charakteristická črta autorovho myslenia – sústredenosť na motivický tvar, na sledovanie logiky jeho rozvoja, vytváranie veľkých formových plôch, v ktorých je motivickej práci poskytnutý čas na realizáciu. Takáto koncepcia ide ruka v ruke s orientáciou na kontemplatívne poňatie hudby a umenia vôbec, ktoré azda najviac reprezentuje skladba De profundis.

V druhej polovici 80. a v 90. rokoch Bergerov harmonický jazyk obsiahol aj jednoduchšie prvky v duchu akceptácie expresívnych kvalít „tradičných“ konsonantných intervalov a súzvukov, pričom integrita jeho umeleckého postoja zostáva nedotknutá.

 • Braňo Dugovičklarinet

  je slovenský hudobník, ťažiskovo sa prezentujúci hrou na klarinete a basklarinete. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudobnej výchovy PdF UK. Spolupracoval s mnohými domácimi aj zahraničnými umelcami, orchestrami Capella Istropolitana a Štátna filharmónia Košice, Nikolajom Nikitinom, Janou Kirschner a mnohými inými. Ako sólista alebo komorný hráč nahrával pre viaceré vydavateľstvá, napr. Hudobný Fond, Hudobné centrum, Diskant, RealMusic House, Naxos, Orange mountains music / Hevhetia a i. Bol lektorom v projekte VENI Academy. Premiérovo uviedol a nahral mnoho skladieb od slovenských skladateľov (Berger, Zeljenka, Kupkovič, Adamčiak, Iršai, Krák, Lejava a i.). Viaceré z nich mu boli dedikované. V posledných rokoch sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti najvýraznejšie zapísal vydaním dvoch sólových, z väčšej časti autorských albumov: Cross-Country Skiing (Real Music House, 2018) a 10 Simple Melodies (Real Music House, 2019). Na oboch spolupracoval o i. s londýnskym producentom a hudobníkom Eddie Stevensom. V rámci  tour k albumu Cross-Country Skiing absolvalo trio v zložení Branislav Dugovič, Eddie Stevens a Daniel Matej koncerty v Bratislave, Londýne, Prahe a Olomouci, kde uzatváralo legendárny festival PAF.

 • Xénia Jarová
  klavír

  sa narodila v Prešove. Je absolventkou VŠMU, kde pracovala pod vedením Idy Černeckej, Magdalény Bajuszovej a Márie Heinzovej. Angažovane sa venuje sólovému aj komornému repertoáru na pódiách na Slovenksu aj v zahraničí. Spolupracuje s mnohými slovenskými interpretmi. Aktívne sa venuje uvádzaniu slovenskej pôvodnej tvorby. Je členkou OZ Albrechtina a Komorní sólisti J. M. Spergera. S manželom kontrabasistom Filipom Jarom pôsobí v komornom Sperger duu. 

Quartetto Istropolitana

 • Július Horváth1.husle

  ako študent Konzervatória bol členom Gustav Mahler Jugendorchester, ktorý dirigoval C. Abbado. Na základe konkurzu a študijných výsledkov mu bolo udelené štipendium Alban Berg Schtiftung. V rokoch 1995- 2006 pôsobil v komornom orchestri mesta Bratislavy Cappella Istropolitana. Od roku 2006 bol členom Orquesta Filarmónica de Málaga a kvarteta Alboran s bratom Jozefom. V roku 2011 sa vrátil zo Španielska, v súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na štátnom Konzervatóriu v Bratislave a je členom Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie.

 • Adam Novák2.husle

  ako sólista spolupracoval napr. s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne, Moravskou filharmóniou Olomouc a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, pod taktovkou renomovaných dirigentov – Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Petr Vronský, Jaroslav Kyzlink a ďalších. Zastával vedúce pozície v orchestri Opery SND, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Štátnej filharmónie Košice. V súčasnosti je členom Viedenského komorného orchestra a primárius sláčikového kvarteta Proxima a ako hosť spolupracuje s mnohými orchestrami v Čechách aj na Slovensku.

 • Robi Lakatosviola

  bol v rokoch 1997-2004 bol členom Slovenskej filharmónie. Od roku 2004 do roku 2017 bol členom orchestra Solistés Europeéns v Luxemburgu. V roku 2010 spolu s hobojistom Ivanom Dankom a klaviristom Ladislavom Fančovičom založili Hugo Kauder Trio. V roku 2018 založil komorný orchester Beliczay. Róbert Lakatos spolupracoval ako komorný hráč o.i. s Moyzesovým kvartetom, Heroldovým kvartetom, Vlachovým kvartetom,  Cappellou Istropolitana, Julianom Rachlinom. Od roku 2011 do roku 2019 bol hudobným vedúcim Divadla Thália v Košiciach. Od roku 2019 je riaditeľom MsKs v Komárne.

 • Eugen Prochácviolončelo

  je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá. Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley… Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej

Štvrtok 11. 3. 2021 

11. 3. 2021 – Štvrtok

Bratislava / ateliér 17:00 /*Stream – záznam

Stanislav Harangozó „MESTO a HUDBA“

Hudobné motívy a motívy mestskej krajiny sú dlhodobo súčasťou jeho tvorby. Výstava Hudba a mesto je koncipovaná z diel inšpirovaných Banskou Štiavnicou a z diel vyjadrujúcich krásu a energiu hudby.plagat harangozo
plagat harangozo

Docent, akademický maliar STANISLAV HARANGOZÓ sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1990 – 2020 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.


Pošli odkaz prostredníctvom


Späť na Archív

Čítať ďalej